Tumblelog by Soup.io
  • Betrezen88
  • marakyo
  • WarpRider
  • batgirl
  • fashionbeauty
  • guyver
  • infinitenoise
  • adaamanth
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2018

4265 2252 500
Reposted fromcreepandweirdo creepandweirdo viakundel kundel
4472 6880 500

Edvard Munch - Consolation. 

Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen viaAnovisco Anovisco

February 16 2018

ASMR (skrót od autonomous sensory meridian response) – zjawisko przyjemnego mrowienia w okolicach głowy, szyi i innych obszarach ludzkiego ciała. Zjawisko to może zostać wywołane poprzez wizualne, słuchowe, dotykowe i zapachowe bodźce zewnętrzne. Z przeprowadzonych badań wynika, że aż 97% ludzi korzystających z tej formy relaksu, wykorzystuje ASMR tuż przed pójściem spać.  
Ludzie, którzy doświadczyli zjawiska ASMR powołują się na różne bodźce, które stały się dla nich wyzwalaczami. Na portalu YouTube znajdują się setki filmów, w których wyzwalaczem ASMR są łagodnie wypowiadane zdania, szepty oraz przeróżne dźwięki jak np. skrobanie, szuranie, dźwięk suszarki do włosów, dźwięk nożyczek fryzjerskich itp. Ponadto wyzwalaczem może być delikatne muśnięcie np. karku lub sam bodziec wizualny w postaci np. masażu karku. Najczęściej jednak do zjawiska ASMR dochodzi w przypadku połączenia ze sobą co najmniej 2 bodźców np. wizualnego i słuchowego.
Charakter i kwalifikacja zjawiska ASMR została potwierdzona i przebadana naukowo jako mająca pozytywny wpływ na zdrowie, walkę z depresją i bezsennością.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapkz451 pkz451
Jeżeli On nie ma sił, Ty musisz stać się Jego siłą, bo na tym właśnie polega miłość.
— Nina Reichter
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapkz451 pkz451
- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce? 
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz?
Reposted fromxalchemic xalchemic viakundel kundel
Jeśli masz w sobie na tyle odwagi, by pokazać swój charakter - zrób to. Nie każda droga, którą pokazują Ci inni, jest tą właściwą. Wierzyć innym należy, ufać - tylko sobie.
— Marcin Prus - "Wszystkie barwy siatkówki"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSenyia Senyia

February 10 2018

6673 31ac

February 04 2018

Ten rodzaj ludzi ginie też teraz, i myślę, że jakiś dzisiejszy naturalista mógłby powiedzieć o nich, że z góry są na śmierć skazani, bo przychodzą na świat z wadą serca - za dużo kochają.
— Henryk Sienkiewicz – Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viaazalia azalia

January 26 2018

mieć taką osobę co uspokoi serce...
— boję się spać
Reposted fromScarletWolf ScarletWolf viapkz451 pkz451
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapkz451 pkz451
Kobiety nie poddają się bez powodu. Najczęściej przestają walczyć dlatego, że czują się niedoceniane i zmęczone tym, że ktoś kto miał być ich całym światem nie potrafił ofiarować im choćby małej części swojego czasu i odrobiny uwagi…
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapkz451 pkz451
Wiem, jak to jest, kiedy ktoś odjeżdża. Tydzień piekła, potem przez tydzień przykro, potem zaczyna się zapominać, potem wydaje się, że to się nigdy nie zdarzyło, że zdarzyło się komuś innemu i człowiek wzrusza ramionami. I mówi sobie, takie jest życie, tak już musi być. Mówi same głupie rzeczy. Jakby czegoś na zawsze nie utracił.
— John Fowles
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapkz451 pkz451

January 18 2018

5811 28aa 500

18 January 2018 is 33 years since the first Guyver manga chapter was published! Guyver started in the first issue of the Monthly Shōnen Captain magazine back in 1985.

Note: although this issue was called February’s, but it was published in January.

December 27 2017

2204 426c 500
2409 d975 500

queenpersephxne:

For my part I know nothing with any certainty, but the sight of the stars makes me dream.- Vincent Van Gogh

5165 4204 500
Reposted from777727772 777727772 viano-longer-kore no-longer-kore
3880 e64a 500

cerceos:

Hlaus 

Iceland, 2011

6634 3bf6

acetoxy:

Peter Zéglis

Reposted fromkulamin kulamin viaesste esste
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl