Tumblelog by Soup.io
  • Betrezen88
  • marakyo
  • WarpRider
  • batgirl
  • fashionbeauty
  • guyver
  • infinitenoise
  • adaamanth
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2019

8542 fb16 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaurban-cities urban-cities
8572 59fe 500
Reposted from4777727772 4777727772
9408 a192 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaurban-cities urban-cities
3478 7456 500
Reposted fromtfu tfu via4777727772 4777727772
0942 7e58 500
Reposted from4777727772 4777727772

February 17 2019

8122 8652 500
Danuta Wawiłow
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viasmaller smaller
Stań się lepszym człowiekiem. I zanim poznasz kogoś upewnij się, że znasz siebie, i że nie będziesz chciał być taki jak on chce, ale będziesz sobą.
— Gabriel Garcia Marquez
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viasmaller smaller

February 15 2019

Zbyt często gdy kogoś kochamy nie akceptujemy go jako osoby, którą naprawdę jest. Akceptujemy go, jeśli spełnia warunki z naszej fantazji. Źle identyfikujemy tę osobę i dlatego gdy odkryjemy swój błąd, miłość może często przekształcić się w przemoc. Nie ma nic groźniejszego, nic bardziej śmiercionośnego dla kochanego człowieka niż bycie kochanym nie za to, kim jest, ale za podobieństwo do ideału. W takim przypadku miłość zawsze uśmierca.
— Slavoj Źiźek
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King
Zakładając, że wasi rodzice mają teraz około 60 lat i czeka ich jeszcze 30 lat życia, nie mamy dla was dobrej informacji. Jeśli wyprowadziliście się z domu zaraz po maturze, mieszkacie z dala od rodzinnego miasta i odwiedzacie ich 5 razy do roku na weekend, to zostało wam jeszcze 300 wspólnych dni. To mniej dni, niż spędziliście z nimi każdego roku, kiedy mieszkaliście w domu – i to rozłożone na 30 lat.
— ''Masz około 30 lat i myślisz, że najlepsze za tobą? Sprawdź, ile razy jeszcze zrobisz to, co lubisz'', fpiec.pl, 28.08.17
Reposted from1923 1923 viaretaliate retaliate

February 14 2019

The only good social media platform is the cluster ov hollow trees that emanate a faint red glow in the wooded spot behind your house. On some nights, you feel the compulsion to scream into them.
— Maxyne Goose 11 feb 11:50

February 12 2019

3281 068c 500
9832 403c
watch the shadows...
Reposted frompotpants420 potpants420 viaTiffanys Tiffanys

January 31 2019

1695 f011 500
Reposted from4777727772 4777727772
Cześć, stęskniłem się <3 Chyba czas na emigracje z tumblra odkąd polityka anty-nagość
1686 372b 500
Reposted from4777727772 4777727772 viahiroshima2 hiroshima2
1685 bf68 500
Reposted from4777727772 4777727772 viahiroshima2 hiroshima2
6002 26c6
Reposted frombabyface babyface viahiroshima2 hiroshima2

October 30 2018

Dzisiaj urządziłam sobie samotność, najsłodszą samotność przez cały dzień; książki (...); a potem do tego jeszcze Beethoven (...) Jak mogą istnieć ludzie, którzy się nudzą, Boże drogi! Jak może starczyć czasu! Jak, na Boga, zdążyć przeczytać wszystkie książki, wysłuchać całej muzyki, zobaczyć wszystkie miejsca na świecie; nie, to było kłamstwo, ja nie chcę oglądać wszystkich miejsc, ale zamiast tego chcę mieć czas na niezwykłe przeżywanie natury i ludzi, i sztuki, które oferuje ta krótka chwilka życia. I jeszcze trzeba mieć kilka minut na to, aby tylko posiedzieć i pogapić się bezmyślnie! ”
— Astrid Lindgren
Reposted frommerkaba merkaba viaazalia azalia

October 23 2018

6498 d123 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl