Tumblelog by Soup.io
  • Betrezen88
  • marakyo
  • WarpRider
  • batgirl
  • fashionbeauty
  • guyver
  • infinitenoise
  • adaamanth
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianyaako nyaako
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viaromantycznosc romantycznosc
7210 1c9a
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore
9904 f000

astronomyblog:

Today the Cassini mission has reached its end…

September 15 2017

8993 68bc 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vialouve louve

September 14 2017

1305 3925 500

Mad Duck Posters company has the license to produce new art and t-shirts based on the 1991 Guyver film. Come join the group on Facebook and vote for it to happen: https://www.facebook.com/groups/209531396249858

September 13 2017

5267 ec1c 500

just-a-spring-haze:

Edvard Munch, Toward the Forest, 1897c-1913, colour woodcut from two woodblocks

Reposted fromLittleJack LittleJack viafindesiecle findesiecle
Let's go shopping
Reposted fromZircon Zircon viahiroshima2 hiroshima2
2239 4ebe
Reposted fromGIFer GIFer viakokoloko kokoloko

September 11 2017

5479 cf48 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaesste esste
1385 e67d 500

a-quiet-green-agreement:

Robert Pinsky

Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore
Dillon Scott
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viakatt katt
9172 13cf 500
Reposted fromsiegmunda siegmunda vianitrovent nitrovent

September 09 2017

8835 f1d8
Reposted fromczajnikq czajnikq vialouve louve

September 03 2017

6689 3895 500
Reposted fromzciach zciach vianitrovent nitrovent

September 02 2017

1480 8e5c 500
Reposted from0 0
4402 e814 500
Reposted fromcastrumdoloris castrumdoloris
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl