Tumblelog by Soup.io
  • Betrezen88
  • marakyo
  • WarpRider
  • batgirl
  • fashionbeauty
  • guyver
  • infinitenoise
  • adaamanth
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

3062 24b1
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vianitrovent nitrovent

November 20 2017

4494 ab40 500

November 15 2017

3773 82e8 500
Reposted fromerithe erithe viagreywolf greywolf

November 14 2017

8129 ff40
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore
1786 db30 500

elhieroglyph:

We work in the dark, we give what we have. Our doubt is our passion, and our passion is our task. The rest is the madness of art. - Henry James // Image from The Rise of The Hieroglyph Lookbook | #elhieroglyph

Reposted fromSaturnine Saturnine
6321 6094 500
Reposted frombrumous brumous viaagta13 agta13
0639 8a79
9708 3b82 500

Balconies Amstelveen
Roel Verhoeven

5273 ef00 500
Reposted fromSaturnine Saturnine

November 12 2017

9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viamems mems
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianyaako nyaako
0962 637b 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viazapomnialam zapomnialam
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viazapomnialam zapomnialam
4213 e1de 500
Reposted fromqb qb viaLightStepToNowhere LightStepToNowhere
0219 8d2f 500

sadsaru:

🎀

Reposted fromSaturnine Saturnine

November 08 2017

Wiecie, co tak cholernie mnie boli? Że po tym całym czasie, po milionach starań i dobrych chęci wyszło jak zawsze. Wciąż dowiaduję się, że coś ze mną jest nie tak, nieważne ile z siebie dam. I to frustrujące, bo zawodzę wszystkich wokół, a najbardziej siebie.  Chciałabym być taka, że nie da się o mnie zapomnieć. Chciałabym być kimś wyjątkowym, kimś, kto odciska piętno na ludziach, których spotyka. Kto coś zmienia. Pokazuje inny świat.  Tak mi przykro, że jestem taka jak wszystkie.  Że się denerwuję i płaczę. Że ostatnio z poetyckiej duszy zostało mi tylko rozgoryczenie i smutek. To nie jestem ja. A może właśnie jestem?  Nie chcę, żebym to była ja...
— Cztery Wieki Później
1367 372a 500
Osiedle Wichrowe Wzgórza :)
Reposted fromhiroshima2 hiroshima2

November 06 2017

3792 32fa
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaribka ribka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl